Projekt & Rådgivning

Från skiss till färdiga handlingar.

 
 

PROJEKT & RÅDGIVNING

Vi projekterar och designar från skiss till färdiga handlingar. Spetskompetens finns inom projektledning, fastighetskonsultation, landskap, grönytor och lekmiljöer.

Projektledning
FörFör oss på Etni är inget projekt för stort eller för litet. Vi arbetar alltid med samma struktur och gör allt för att kunden skall bli nöjd.

Vi leder projektet genom alla faser från början till slut. Vi tar ansvar för helheten från idé till färdigt resultat. 

Planering → Styrning → Uppföljning och ser alltid till att projektet utförs i tid och till rätt kostnad.

Vi hjälper dig men alla tjänster som är nödvändiga för att genomföra ditt bygg- och anläggningsprojekt. En effektiv och stark projektledning tillsammans med en välplanerad orgaisation garanterar vi en tidsplan och budget som håller. 

Vi utformar organisationen efter ert uppdrags riktlinjer och mål och med ett gott samarbete leder vi ditt projekt hela vägen till målet.

automotive

 

     ►  Skiss / Ritning ►  Projektledning
     ►  Fastighetskonsultation ►  Lanskapsarkitekt
     ►  Grönytor ►  Lekmiljö
   
      
       

KONTAKTA OSS FÖR EN FÖRFRÅGAN

 
 
scroll up