Om oss

En uppstickare inom utemiljö och fastighet

 
 

ETT MODERNT ENTREPRENADFÖRETAG

ETNI är ett entreprenadföretag, en uppstickare inom utemiljö och fastighet. Med modern bolags- och ägarstruktur garanteras den kompetens och tillgänglighet sin krävs idag. Med våra professionella välutbildade ägare och medarbetare garanteras att kvaliten sätts i fokus, tidsramar följs och resultatet blir som kunderna önskar. 

Vi deltar aktivt i olika branschföreningar. Det ger oss möjligheten att ta del av vad som händer inom vår bransch och vi kan vara med och påverka utvecklingen. Vi vill bidra till en ökad kunskapsdelning inom vår verksamhetsområde, något som vi tror kan komma till stor nytta för våra kunder.

 

automotive

Vårt varumärke - en kvalitetsstämpel

Vi har beslutat att sätta en garantistämpel på vårt arbete, det ska märkas vart Etni arbetat.

 

 • Etnis varumärke garanterar att projektet utförts på ett miljömedvetet och hållbarhetsorienterat arbetssätt.
 • Vår kund är belåten – hög service, tillgänglighet och entreprenörskap.
 • Brukaren upplever mervärde – lyhörda specialister.

 

 

ARBETSOMRÅDEN

Grönyteskötsel
Mark och Anläggning
Bygg och Fastighetsskötsel
Projektering och Rådgivning
 

BRUKARNA SÄTTER BETYG PÅ VÅR LEVERANS

Hyresgästen eller numera kallat Brukaren söker efter funktionella miljöer för sin verksamhet, men det blir allt viktigare att det också vilar en behaglig och trivsam harmoni på platsen. Vi människor fungerar ganska lika, om vi mår bra och känner oss uppskattade i vår omgivning ökar vår lojalitet och prestation i det vi gör. I ett avtal med oss ingår hela vårt engagemang att hitta förbättringspotentialen på varje unik plats, det kan vara ett kontor, en lekpark, en kulturbyggnad, en kyrkogård eller en skola med ungdomar.

Vid ny- eller renoveringsprojekt i större omfattning är information och kommunikation om tidsplaner och eventuella störningar en viktig del för att få acceptans och förståelse för det arbete som ska utföras. För brukarna erbjuder vi kopplade ramavtal att ropa av från till bra priser eftersom vi redan finns på plats, det kan gälla allt från vaktmästeri- och hantverkstjänster till att hantera avfall från produktionen på miljömedvetet sätt.
 

Vi har marknadens bästa koncept för utemiljöer och fastigheter

 

Ja det kanske låter lite kaxigt men vi känner att vi har belägg för påståendet. Etni renoverar bygger och förvaltar mark och fastigheter med miljömedvetenhet och spetskompetens. Vi har olika typer av skräddarsydda tjänstepaket i vårt utbud och vi erbjuder allt inom projektering till utförande och underhåll. Något vi är extra stolta över är en långsiktig konceptidé där fastighetens attraktionsvärde ökar samtidigt som vi bidrar till ett hållbart samhälle för kommande generationer. För att du ska känna dig trygg med leveransen, återger vi kontinuerligt den information du behöver.

automotive
 

KVALITET OCH MILJÖ

Genom Etnis engagerade medarbetare strävar vi alltid efter ständiga kvalitetsförbättringar av våra produkter. Detta styrs av våra kunders och myndigheters krav på oss och vår verksamhet. Detta skall ske inom ramarna för vad som är tekniskt möjligt, miljömässigt rimligt samt ekonomiskt genomförbart.

LÅNGSIKTIGT MILJÖARBETE

 • Minska energianvändningen i vår verksamhet.
 • Material och metoder ger minskad miljöbelastning.
 • Förebygga uppkomst och spridning av föroreningar.
 • Främja resurshushållning och slutna kretslopp.
 • Vår verksamhet ger minskad klimatpåverkan.
 • Sträva mot ständiga miljöförbättringar.
 • Vi följer miljölagstiftning, avtal & säkehetskrav.
 

VÅRA KVALITETSMÅL

 • Produkter och tjänster med kvalitet.
 • Leverera i rätt tid och på rätt sätt.
 • Dokumentera levererade produkter.
 • Strävar till att förbättra kvaliteten.
 
 
 

 

 

scroll up