Mark & Anläggning

Alla typer av anläggningsarbeten

 
 

MARK & ANLÄGGNING

Vi utför med glädje alla typer av anläggningsarbeten. Vi har spetskompetens inom gårdsrenovering, tätskiktsrenovering, stensättning, gröna tak, finplanering och mycket mer. Inget uppdrag är för litet eller för stort för oss och vi hjälpa er med allt från projektering till genomförande och uppföljning.

Gårdsrenovering & Tätskiktsrenovering
Många företag drar sig för att utföra entreprenader i innerstan då det är svårt att hantera stora volymer av material som det ofta rör sig om vid en renovering. Vi har flera arbetsmetoder som vi arbetar med för att lösa problematiken. Dessa metoder anpassar vi efter varje enskilt projekt. Våra medarbetare har dessutom specialkunskaper i projektering av innergård, tätskikt, anläggningsmaskiner, isolering, betongarbeten, växtkännedom, GEO kunskaper och arbetsmiljö.

Gröna tak
Att anlägga gröna tak är en konst i sig. Här gäller det att anpassa växter efter ståndort. Vi ser till att ni får en väl fungerande helhetslösning där såväl tätskikt som växter anpassas efter varje projekt.

Finplanering åt företag
Finplanering åt företag handlar ofta om att utföra en del av en stor entreprenad. Att samspela med andra entreprenörer är en vital bit under projektet. Vi levererar alltid efter utsatt tidsplan samt är öppna och tillmötesgående. Vill ni ha en markentreprenör att lita på under hela processen så är Etni det självklara valet.

Skötselplaner och design
Anlita oss från början eller om du vill ha en plan för framtiden. Vi designar och planerar från början med en enkel skiss eller kompletta handlingar. Vi besiktigar även befintliga anläggningar och upprättar skötselplaner. Våra förslag är fördelaktiga om du väljer att anlita oss för utgörandet.

Stensättning
Med välutbildad och erfaren personal kan vi utföra alla typer av stenbeläggningar vare sig det gäller natursten eller betongsten. Vi lägger stor fokus på helhetslösningar där vi ser till att övergången mellan olika material är samspelta och att materialet anpassas efter projektet.

automotive

 

     ►  Anläggning ►  Gröna tak / sedumtak
     ►  Stensättning ►  Tätskikt
     ►  Gårdsrenovering ►  Finplanering
     ►  Snickeriarbete ►  Asfaltering
     ►  Betongarbeten ►  Markanläggning
     ►  Snöröjning ►  Halkbekämpning

KONTAKTA OSS FÖR EN FÖRFRÅGAN

 
 
scroll up